لوازم یدکی

شیر بیده توالت فرنگی 6171

شیر بیده توالت فرنگی 6171

150008
شیر تقسیم دو تیکه جکوزی

شیر تقسیم دو تیکه جکوزی

301043
توری زیرآب زیر دوشی

توری زیرآب زیر دوشی

301047
کارتریج شیر سرد و گرم

کارتریج شیر سرد و گرم

301076
درپوش زیرآب اتوماتیک جکوزی

درپوش زیرآب اتوماتیک جکوزی

411018
رابط سر پمپ جکوزی - سه راهی سر پمپ جکوزی

رابط سر پمپ جکوزی - سه راهی سر پمپ جکوزی

301161
شیر هوا جکوزی (شیر توربو جت)

شیر هوا جکوزی (شیر توربو جت)

301164
زانویی 33 هوا جکوزی

زانویی 33 هوا جکوزی

312060
زانو ساکشن 48 جکوزی

زانو ساکشن 48 جکوزی

312065
شیر سرد و گرم دو تیکه جکوزی

شیر سرد و گرم دو تیکه جکوزی

314005
سر پمپ جکوزی

سر پمپ جکوزی

402007
پایه دوش کروم NO426 سونابخار

پایه دوش کروم NO426 سونابخار

402009
پایه دوش جکوزی H04

پایه دوش جکوزی H04

402318
خروجی بخار سونا

خروجی بخار سونا

402026
شلنگ دوش دستی

شلنگ دوش دستی

402057
ماساژور پا KF2 سونابخار

ماساژور پا KF2 سونابخار

402072
درپوش برنجی 1/2

درپوش برنجی 1/2

402074
پایه سفید 10 استیل وان

پایه سفید 10 استیل وان

402287
چپقی توپیچ روپیچ NO427-NO425A

چپقی توپیچ روپیچ NO427-NO425A

402292
دوش دستی گرد

دوش دستی گرد

402316
دوش سقفی 7101 کابین دوش

دوش سقفی 7101 کابین دوش

402324
جت 302 توربو بدون کروم - جت جکوزی 304

جت 302 توربو بدون کروم - جت جکوزی 304

409102
جت کف 4 سوراخ JS04 جکوزی

جت کف 4 سوراخ JS04 جکوزی

409104
جت کف آب جکوزی SSWW

جت کف آب جکوزی SSWW

409105
جت کف هوا جکوزی SSWW

جت کف هوا جکوزی SSWW

409106
جت 102 جکوزی بدون کروم

جت 102 جکوزی بدون کروم

409114
ساکشن کیت 102 و 304 جکوزی

ساکشن کیت 102 و 304 جکوزی

409118
درپوش ساکشن 102 و 304 جکوزی

درپوش ساکشن 102 و 304 جکوزی

409119
کلید هوا جکوزی

کلید هوا جکوزی

409121
جت کف تک سوراخ 51S36 جکوزی

جت کف تک سوراخ 51S36 جکوزی

409127
جت هوا A03-S32 جکوزی

جت هوا A03-S32 جکوزی

409128
کروم جت 302 توربودار جکوزی

کروم جت 302 توربودار جکوزی

409134
جت ونیزی JBS کابین دوش و سونا بخار

جت ونیزی JBS کابین دوش و سونا بخار

409203
کروم جت 102 جکوزی

کروم جت 102 جکوزی

409120
جت وینی JSE کابین دوش و سونا بخار

جت وینی JSE کابین دوش و سونا بخار

409204
زیر آب اتوماتیک وان 4005

زیر آب اتوماتیک وان 4005

411003
زیرآب اتوماتیک وان

زیرآب اتوماتیک وان

411005
زیرآب زیردوشی D04

زیرآب زیردوشی D04

411006
خرطومی و فنجونی D11 وان

خرطومی و فنجونی D11 وان

411011
زیرآب پدالی وان

زیرآب پدالی وان

411012
خرطومی D10 وان

خرطومی D10 وان

411013
زیر آب اتوماتیک وان S50 سفید

زیر آب اتوماتیک وان S50 سفید

411028
زیر آب اتوماتیک وان 100SP مشکی

زیر آب اتوماتیک وان 100SP مشکی

411029
زیرآب پدالی/خرطومی وان

زیرآب پدالی/خرطومی وان

411031
شیر 5 حالته دو تیکه سونابخار B52

شیر 5 حالته دو تیکه سونابخار B52

412002
شیر 5 حالته ZA4 ده سانتیمتری کابین دوش و سونا بخار

شیر 5 حالته ZA4 ده سانتیمتری کابین دوش و سونا بخار

412003
پرکن 018 جکوزی

پرکن 018 جکوزی

420001
پرکن A04P سونابخار

پرکن A04P سونابخار

420006
پرکن A41 سونابخار

پرکن A41 سونابخار

420008
پر کن استیل پایه بلند وان

پر کن استیل پایه بلند وان

420011
پرکن جت دار استیل جکوزی 727

پرکن جت دار استیل جکوزی 727

420014
پرکن A.3 جکوزی

پرکن A.3 جکوزی

420020
سه راهی 33 - 45 درجه جت جکوزی

سه راهی 33 - 45 درجه جت جکوزی

421005
سه راهی برنجی کیت سونابخار

سه راهی برنجی کیت سونابخار

421006
سه راهی 33 سر پمپ جکوزی

سه راهی 33 سر پمپ جکوزی

421007
سه راهی ZA8 کیت سونابخار

سه راهی ZA8 کیت سونابخار

421009
چپقی برنجی شیر برقی جکوزی

چپقی برنجی شیر برقی جکوزی

421011
رابط جت کف و کمر جکوزی

رابط جت کف و کمر جکوزی

421017
سر شلنگی پلاستیکی N0424 جت جکوزی

سر شلنگی پلاستیکی N0424 جت جکوزی

421042
سر شلنگی جت کف NO425 جکوزی

سر شلنگی جت کف NO425 جکوزی

421043
شانه جت کف جکوزی

شانه جت کف جکوزی

421045
رابط دوش سقفی کابین دوش با مهره

رابط دوش سقفی کابین دوش با مهره

421052
سوپاپ 33 بلوئر جکوزی

سوپاپ 33 بلوئر جکوزی

421056
شانه چهارتایی GF-A04 جت جکوزی

شانه چهارتایی GF-A04 جت جکوزی

421057
شانه سه تایی GF-A06 جت جکوزی

شانه سه تایی GF-A06 جت جکوزی

421058
شلنگ فشار قوی 120 سانتیمتری

شلنگ فشار قوی 120 سانتیمتری

436005
شلنگ فشار قوی 150 سانتیمتری

شلنگ فشار قوی 150 سانتیمتری

436006
شلنگ 21/5 هوا جکوزی

شلنگ 21/5 هوا جکوزی

436011
شلنگ خروجی بخار سونا

شلنگ خروجی بخار سونا

436015
شلنگ 9×14 جت کف جکوزی

شلنگ 9×14 جت کف جکوزی

436019
شلنگ ازونر سونا بخار و جکوزی

شلنگ ازونر سونا بخار و جکوزی

436028
حباب مهتابی کابین دوش و سونا بخار

حباب مهتابی کابین دوش و سونا بخار

201425
قاب فن و بلندگو سونا بخار

قاب فن و بلندگو سونا بخار

402071
غلتک کروم دوتایی B دوردوشی

غلتک کروم دوتایی B دوردوشی

301064
غلتک کروم تکی A دوردوشی

غلتک کروم تکی A دوردوشی

301064a
غلتک دوردوشی آلباتروس A تکی

غلتک دوردوشی آلباتروس A تکی

301067a
غلتک دوردوشی آلباتروس B تکی

غلتک دوردوشی آلباتروس B تکی

301067b
غلتک دوردوشی آلباتروس C تکی

غلتک دوردوشی آلباتروس C تکی

301067c
غلتک کشویی ثابت (بالا) کابین دوش

غلتک کشویی ثابت (بالا) کابین دوش

301070
استپ شیشه متحرک A دوردوشی

استپ شیشه متحرک A دوردوشی

301072a
استپ شیشه متحرک B دوردوشی

استپ شیشه متحرک B دوردوشی

301072b
استپ شیشه متحرک C دوردوشی

استپ شیشه متحرک C دوردوشی

301072c
غلتک دوردوشی آلباتروس

غلتک دوردوشی آلباتروس

301073
غلتک ونیزی ثابت کابین دوش (فلزی)

غلتک ونیزی ثابت کابین دوش (فلزی)

301177
غلتک ونیزی متحرک کابین دوش (فلزی)

غلتک ونیزی متحرک کابین دوش (فلزی)

301178
دستگیره سونا بخار توکیو - بارسلون - مونترال - میامی

دستگیره سونا بخار توکیو - بارسلون - مونترال - میامی

302019
غلتک آپولو کابین دوش

غلتک آپولو کابین دوش

302051
دستگیره دوردوشی 203-213 آکس 14

دستگیره دوردوشی 203-213 آکس 14

302063
غلتک 1028 قدیمی کابین دوش

غلتک 1028 قدیمی کابین دوش

303003
پایه ال پلاستیکی NO403 وان

پایه ال پلاستیکی NO403 وان

402005
علم دوش کیت سونا بخار ZA11

علم دوش کیت سونا بخار ZA11

402070
نگهدارنده ماساژور پا سونا بخار

نگهدارنده ماساژور پا سونا بخار

402131
پایه مشکی 12 وان

پایه مشکی 12 وان

402288
نگهدارنده دوش دستی کابین دوش

نگهدارنده دوش دستی کابین دوش

402354
غلتک کشویی متحرک کابین دوش

غلتک کشویی متحرک کابین دوش

301065
غلتک تکی PM403 کابین دوش

غلتک تکی PM403 کابین دوش

404040
غلتک PM403 دوتایی کابین دوش

غلتک PM403 دوتایی کابین دوش

404060
پایه شلف جکوزی پرستیژ

پایه شلف جکوزی پرستیژ

413019
آینه سونا بخار وین

آینه سونا بخار وین

414001
آینه سونا بخار لیون - شانگهای - میامی

آینه سونا بخار لیون - شانگهای - میامی

414005
آینه سونا بخار  توکیو - مونترال

آینه سونا بخار توکیو - مونترال

414007
آینه سونا بخار تورینو

آینه سونا بخار تورینو

414008
آینه سونا بخار پاریس

آینه سونا بخار پاریس

414009
زیر سری سونا بخار ونیز قدیم

زیر سری سونا بخار ونیز قدیم

415003
زیر سری جکوزی الیزه سفید

زیر سری جکوزی الیزه سفید

415006
زیر سری وان پرایم سفید X19

زیر سری وان پرایم سفید X19

415011
زیر سری وان پرستیژ طوسی روشن

زیر سری وان پرستیژ طوسی روشن

415013
زیر سری جکوزی برمودا -سونا بخار رم طوسی تیره

زیر سری جکوزی برمودا -سونا بخار رم طوسی تیره

415017
زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 سفید

زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 سفید

415018
زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 سبز

زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 سبز

415019
زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 آبی

زیر سری سونا بخار رم - شانگهای - وان برمودا 130 آبی

415020
زیر سری وان البا طوسی تیره

زیر سری وان البا طوسی تیره

415022
زیر سری وان البا سفید

زیر سری وان البا سفید

415023
زیر سری وان البا سبز

زیر سری وان البا سبز

415024
زیر سری وان البا آبی

زیر سری وان البا آبی

415025
میله زیرسری بلند وان پرایم

میله زیرسری بلند وان پرایم

415037
میله زیر سری کوتاه وان پرایم

میله زیر سری کوتاه وان پرایم

415038
میله زیر سری وان پرستیژ

میله زیر سری وان پرستیژ

415039
زیر سری وان پرستیژ طوسی تیره

زیر سری وان پرستیژ طوسی تیره

415040
زیرسری جکوزی 747 سفید

زیرسری جکوزی 747 سفید

415043
زیرسری وان 747 سفید

زیرسری وان 747 سفید

415043
زیر سری X9  سونا ونیز و جکوزی زودیاک

زیر سری X9 سونا ونیز و جکوزی زودیاک

415044
دسته وان سمفونی و وان پرنس 170

دسته وان سمفونی و وان پرنس 170

416001
دستگیره 304 جکوزی زدیاک طوسی تیره

دستگیره 304 جکوزی زدیاک طوسی تیره

416002
دستگیره وان دلتا سفید

دستگیره وان دلتا سفید

416005
دستگیره وان البا طوسی روشن

دستگیره وان البا طوسی روشن

416009
دستگیره وان البا طوسی تیره

دستگیره وان البا طوسی تیره

416010
دستگیره وان البا آبی

دستگیره وان البا آبی

416013
پیچ سنسور فلزی سونا بخار

پیچ سنسور فلزی سونا بخار

427108
ریپر کیت وان

ریپر کیت وان

428037
غلتک ثابت دوتایی 219 کابین دوش

غلتک ثابت دوتایی 219 کابین دوش

443804
پمپ WTL-150 جکوزی

پمپ WTL-150 جکوزی

410011
پمپ WTC-100-CA جکوزی

پمپ WTC-100-CA جکوزی

410009
پمپ EH-150 جکوزی

پمپ EH-150 جکوزی

410005
بلوئر AB600E جکوزی

بلوئر AB600E جکوزی

410019
بلوئر AP400V2 جکوزی

بلوئر AP400V2 جکوزی

410022
ترانس 220-12 کابین دوش آلباتروس

ترانس 220-12 کابین دوش آلباتروس

302098
بویلر GD7016 سونا بخار

بویلر GD7016 سونا بخار

301136
باکس GD7016 سونا بخار

باکس GD7016 سونا بخار

301156
دیسیپلی GD7016 سونا بخار

دیسیپلی GD7016 سونا بخار

301130
ازونر کیت GD350 جکوزی

ازونر کیت GD350 جکوزی

403030
ترانس 220-12 کابین دوش

ترانس 220-12 کابین دوش

183015
چراغ هفت رنگ - 202 جکوزی

چراغ هفت رنگ - 202 جکوزی

301014
کلید الکترونیک 202 جکوزی

کلید الکترونیک 202 جکوزی

301015
بلندگوی سونا بخار و جکوزی

بلندگوی سونا بخار و جکوزی

301033
فن سونا بخار

فن سونا بخار

301053
میکروسویئچ پمپ جکوزی

میکروسویئچ پمپ جکوزی

301071
کلید پنوماتیک جکوزی

کلید پنوماتیک جکوزی

301079
ازونر سقفی (سونا بخار)

ازونر سقفی (سونا بخار)

301162
میکروفن کیت 7016 (سونا بخار)

میکروفن کیت 7016 (سونا بخار)

301176
کابل USB کیت 350 جکوزی

کابل USB کیت 350 جکوزی

301179
ریموت کنترل 7012 (سونا بخار)

ریموت کنترل 7012 (سونا بخار)

312005
محافظ جان 10 و 16 آمپر (جکوزی و سونا بخار)

محافظ جان 10 و 16 آمپر (جکوزی و سونا بخار)

402291
ریموت کنترل GD7016 سونا بخار

ریموت کنترل GD7016 سونا بخار

403047
چراغ مجیک 1704 جدید (سونا بخار)

چراغ مجیک 1704 جدید (سونا بخار)

417003
چراغ LED سقفی کابین دوش

چراغ LED سقفی کابین دوش

417004
چراغ 7012 سونا بخار

چراغ 7012 سونا بخار

417014
شلنگ پنوماتیک جکوزی

شلنگ پنوماتیک جکوزی

436008
درزگیر درب PMRX515 پارتیشن حمام

درزگیر درب PMRX515 پارتیشن حمام

404045
شلنگ ساکشن جکوزی

شلنگ ساکشن جکوزی

436009
جت کروم سونا بخار

جت کروم سونا بخار

409201
ترانس مهتابی سقفی سونا بخار

ترانس مهتابی سقفی سونا بخار

402020
لامپ مهتابی سقفی سونا بخار

لامپ مهتابی سقفی سونا بخار

417012
زانویی پشت نازل بخار (سونا)

زانویی پشت نازل بخار (سونا)

421040
شیشه شلف سونا توکیو

شیشه شلف سونا توکیو

413017
دستگیره دوبل آکس 16 کابین دوش

دستگیره دوبل آکس 16 کابین دوش

402350
غلتک کشویی فلزی (ثابت) کابین دوش

غلتک کشویی فلزی (ثابت) کابین دوش

402369
غلتک کشویی فلزی (متحرک) کابین دوش

غلتک کشویی فلزی (متحرک) کابین دوش

402370
شلف 32 سونا و جکوزی

شلف 32 سونا و جکوزی

413018
دستگیره سونا وین جدید

دستگیره سونا وین جدید

302120
دوش دستی گرد مدل 1129

دوش دستی گرد مدل 1129

402364
فلوتر توالت فرنگی زنون

فلوتر توالت فرنگی زنون

308095
مکانیزم توالت فرنگی زنون

مکانیزم توالت فرنگی زنون

308095
شیر سرد یا گرم سه تکه جکوزی

شیر سرد یا گرم سه تکه جکوزی

314011
شیر تقسیم سه تکه جکوزی

شیر تقسیم سه تکه جکوزی

412036
پیچ گل پیچ دار پانل وان

پیچ گل پیچ دار پانل وان

427285
درپوش زیرآب اتوماتیک JOYHI وان

درپوش زیرآب اتوماتیک JOYHI وان

301143
نگه دارنده پانل JP001 وان

نگه دارنده پانل JP001 وان

402326
نشیمن Magic Series (سونا بخار)

نشیمن Magic Series (سونا بخار)

415028
بالشتک پشت LED کوچک Magic Series (سونا بخار)

بالشتک پشت LED کوچک Magic Series (سونا بخار)

415032
بالشتک پشت جت Magic Series (سونا بخار)

بالشتک پشت جت Magic Series (سونا بخار)

415033
دوش سقفی LED دار کابین دوش

دوش سقفی LED دار کابین دوش

؟؟؟؟؟؟
دستگیره 14/5 کابین دوش

دستگیره 14/5 کابین دوش

443802
المنت ژنراتور سونا بخار

المنت ژنراتور سونا بخار

؟؟؟؟؟؟
بست استیل شیشه پارتیشن حمام

بست استیل شیشه پارتیشن حمام

؟؟؟؟؟؟
لولا استیل شیشه پارتیشن حمام

لولا استیل شیشه پارتیشن حمام

؟؟؟؟؟؟
بازویی آنتنی پارتیشن حمام (استیل)

بازویی آنتنی پارتیشن حمام (استیل)

443829
درزگیر زیردرب پارتیشن حمام

درزگیر زیردرب پارتیشن حمام

451003
غلتک 1028 کابین دوش

غلتک 1028 کابین دوش

303003A
جت کف چهار سوراخ جکوزی مدل آکوا

جت کف چهار سوراخ جکوزی مدل آکوا

999894
پرکن جکوزی (علم بلند)

پرکن جکوزی (علم بلند)

999989
دوش سقفی کابین دوش (ABS مشکی)

دوش سقفی کابین دوش (ABS مشکی)

999931
دوش سقفی کابین دوش (استیل براق)

دوش سقفی کابین دوش (استیل براق)

999934
دوش دستی ABS سه حالته مشکی (کابین دوش)

دوش دستی ABS سه حالته مشکی (کابین دوش)

999930
دوش دستی استیل (کابین دوش)

دوش دستی استیل (کابین دوش)

999933
غلتک فلزی کابین دوش (پایین)

غلتک فلزی کابین دوش (پایین)

402399
غلتک فلزی کابین دوش (بالا)

غلتک فلزی کابین دوش (بالا)

402398
غلتک رولری (کابین دوش)

غلتک رولری (کابین دوش)

999870
سیفون استیل روشویی Sangpar

سیفون استیل روشویی Sangpar

999893
زیرآب پدالی برنجی کروم روشویی

زیرآب پدالی برنجی کروم روشویی

999858
زیرآب پدالی برنجی طلایی روشویی

زیرآب پدالی برنجی طلایی روشویی

999855
رابط برنجی 1/2 به 3/8

رابط برنجی 1/2 به 3/8

421016
دستگیره طلایی کابین دوش آکس 14/5

دستگیره طلایی کابین دوش آکس 14/5

443914
دستگیره تکی کروم مات (کابین دوش)

دستگیره تکی کروم مات (کابین دوش)

999886
دستگیره تکی کروم براق (کابین دوش)

دستگیره تکی کروم براق (کابین دوش)

999887
دستگیره شیپوری کروم (کابین دوش)

دستگیره شیپوری کروم (کابین دوش)

999888
دستگیره فلت آکس 20 (کابین دوش)

دستگیره فلت آکس 20 (کابین دوش)

999889
دستگیره استیل گرد کروم براق (کابین دوش)

دستگیره استیل گرد کروم براق (کابین دوش)

999890
پایه شیشه شلف جکوزی و کابین دوش

پایه شیشه شلف جکوزی و کابین دوش

402302
شیر 5 حالته دو تکه سولار (سونا بخار)

شیر 5 حالته دو تکه سولار (سونا بخار)

412009
ست شیرآلات سه تکه (روی وان و جکوزی)

ست شیرآلات سه تکه (روی وان و جکوزی)

ست شیرآلات دوتکه (روی وان و جکوزی)

ست شیرآلات دوتکه (روی وان و جکوزی)

203003
شات آف LV رزگلد (توالت فرنگی - توالت ایرانی)

شات آف LV رزگلد (توالت فرنگی - توالت ایرانی)

999852

تماس با ما

شماره تماس

تلفن فروش قطعات : 86051382
تلفن مشاوره فنی : 88629150
تلفن فروش کالا : 88603120
فکس: شماره های فوق داخلی105

سایر اطلاعات

تلگرام: 9335332868-98+
پیامک: 10000523369072
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کانال تلگرام: allibertcenter@

آدرس

تهران، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از سامان
پلاک 60، فروشگاه زرین آب